“Az asztrológia egy olyan tiszteletre méltó tapasztalati tudomány, melyen keresztül, mint egy ablakon át beláthatunk Isten teremtésének egy kis részletébe.”

Az asztrológia tapasztalati tudomány, minimum 8000 éves múltra tekinthet vissza a jelen ismereteink szerint. Az akkori társadalmi helyzetekre, változásokra, uralkodókra, templom-város alapítására állítottak fel képleteket. Az ókortól napjainkig a magas műveltségű személyek mind foglalkoztak e tudománnyal: Hermes-Triszmegisztosz, Platón, Ptolemaiosz, Hypatia, Aquinói Szent Tamás, Leonardo, Newton, Jung stb.

A jelen korban is nagyon szükséges, létjogosultsága van e tudománynak.

Az asztrológia nem jóslás. Az égbolt működése egy több óramutatóval rendelkező pontos, precíz svájci óráéhoz hasonlatos. A 12 óra helyét a 12 zodiákus jegy helyettesíti. A képletes óra mutatói pedig a Földről tekintve körülöttünk levő égitestek látszólagos mozgását, haladását és az ebből következő egymásra vetített szögeit jelentik. Komoly földrajzi, karakterisztikai és szociológiai tudás szükséges ahhoz, hogy reálisan tapasztalati összefüggéseket találjunk a képletekben az életsorsokban. Bármely ezen ismeretek hiánya tévútra vezet és lesüllyeszt a jóslás, jövendölés szintjére.

“Az égitestek és jegyek nem okoznak, csak jeleznek és hajlamosítanak. Istentől kapott szabad akaratunkkal Mi Magunk Ma teremtjük meg a Holnapot!”

Az asztrológus nem jövendöl, nem kitalál, hanem javasol. A jövendölést megteszik a jósok, kártyások, számmisztikusok. A kártyajósok csak a zodiákussal, a numerológusok csak a bolygók karakterisztikájával foglalkoznak. Az asztrológus viszont az egészet látja egyben. Profiloz, karakterisztikát, környezeti helyzetet elemez. Ezért szüksége van a hozzá forduló illető hátterére, ismernie kell végzettségét, családi állapotát, foglalkozását, hogy az egyén saját értelmi szintjén számára egyértelmű választ tudjon adni.