2023 Vízöntő Nap Oroszlán Telihold

Elérkeztünk az idei Vízöntő Nap jegyében a Teliholdálláshoz, az Oroszlán jegyében.A Vízöntő jegy a szabadságot, újítást, reformot, megújulást szimbolizálja, az Oroszlán jegy az eleganciát, méltóságot, szeretetet, kitartást, maximalizmust önmagunk felé jelenti.

Szűz Nap Halak Telihold 2022.

Idő vonatunkon elérkeztünk az idei első őszi Teliholdhoz, mely rendszerességre és szorgalomra és segítségnyújtásra, szolgálatra int.

2020 Szűz Nap Halak Telihold

Alapos körültekintő módon mind családunkban, mind hétköznapi életünkben jó változásokat tudunk megvalósítani. Döntéseink, ötletességünk kihathat munkánkra, tevékenységeinkre. Képesek vagyunk fokozatosan végig vinni, lezárni, befejezni a feladatainkat. Segítő szerepet kell vállalnunk környezetünkben.

2020 Bak Nap Rák Telihold

2020 első Telholdja szakrálisan jó rezgéssorozat, ragadjuk meg a lehetőségeket s tegyük meg mind azt, ami rajtunk múlik.

2019 Húsvéti Telihold

A változtatás és fordulat lehetőségét is hordozó Főtengelyek mind „Szilárd jegyekben” vannak, vagyis nehezen fordulunk el megszokottságainktól, legyenek azok fizikaiak, lelkiek, vagy szellemi – tudati berögzültségek.

Rák Telihold együtt a Felszálló Holdcsomóponttal

Pályájának legmagasabb pontján jár most a Hold. Igen ritka állás. Azt jelenti, hogy a Holdunk a Zeniten van, az „Ég magasán” a saját jegyében, otthonában a Rák jegyben látható.

2018 Bak Nap – Rák Telihold

Ha tiszta, s felhőtlen az égbolt, azt tapasztaljuk, hogy a Telihold éjfél tájban oly intenzíven ragyog az ég legmagasabb pontján, a Zeniten, épp ott ahol a nyár közepén a delelő Nap szokott ragyogni és árnyéka rövid, mert magasan fentről világít.

Mérleg Nap – Kos Telihold

Már tudjuk, a Napunkkal tökéletes szemben járó Hold időszakában van a Telihold az égen. Ez időszakban tűnik fel a Magyarok Ősatya, Nimród – Orion csillagképe is .
Most a Mérleg jegyében, a “Te Vagy ” mottójú – társkapcsolat jegyében járó Nap időszakában, a szemben álló Kos jegyben jár a Hold – Telihold van épp.

Oroszlán Nap Vízöntő Telihold Holdfogyatkozással

E pillanatban az égbolton az Oroszlánban járó Nap épp szemben áll a Vízöntőben lévő Holddal, de a közéjük beforduló Földünk takarja a Holdat egy rövid időszakra. Így Holdfogyatkozás látható ma a tiszta égbolton.

2018. Rák Nap – Bak Telihold

Ez a Telihold azért érdekes, mert a Hold éppen uralmi területével, a Rák jeggyel szemben a Bak jegyben áll.  Adjunk időt magunknak arra, hogy kiforrjanak, változzanak a dolgok, mert az elhamarkodott ítéletek negatívan hathatnak ránk.