2024 Bak Nap Újhold

2024. 01. 11. 12:57
Mivel ez az év első Újholdja, vagyis a Bak jegyében együtt áll a Nap és a Hold – kettőjük rezgésének hatásai kihatnak az egész évre. A Bak jegy a föld jegyek hercege. A Bak csillagkép a kiemelt föld a sziklacsúcs, az idő ura /itt múlt és jövő/, zárkózottság, tudás, felelősség, a törvény értelmét, és szilárd alapok fogalmait is hordozó jegy.
Itt állnak most a tudatunkat, személyes kisugárzásunkat jelentő Nap, és Fővilágosító társa a vágyainkat, lelkünket, változékonyságunkat, diplomatikus megvalósításainkat jelző Hold.
A két Fővilágosító most a 9. Házban van. Ez azért fontos számunkra, mert az Istenhit, az önmagunkba vett hit, becsület és megbecsülés Házában, együttállásban vannak. Egyszerre kapnak jó és nehéz fényszögeket.
Vagyis akinek tudatos és felelősségteljes gondolkodása van, becsületesen él, vágyai tiszták, lelkülete magas rezgésű, annak nincs semmi félnivalója ez évben, mert odafentről is és saját hitétől is erős segítséget kap a hétköznapi feladatainak sikeres megvalósításában.
Aki azonban saját Énségét, akarnok vágyait az isteni törvények és emberi szabályok elé helyezi, az sorsszerűen nagy nehézségekkel találja szemben magát. Elégedetlen, csalódott és boldogtalan lesz eredményeiben.
A négy tengelypont mind aktív jegyben látható:
  • A Felkelő ponton az Ikrek jegye. Életutunk során most két út áll előttünk. A Felkelőpont az „Énség” és a földi tevékenység, cselekedetek területe. Két választásunk van:
    – vagy teret adunk az anyagi kísértéseknek, mint pl. a harácsolás, irigység, kapzsiság, s foglyaivá válunk a negatív anyagi kísértéseknek,
    – vagy az emberségünk, tisztességünk, testvériességünk készségei jelennek meg viselkedésünkben, beszédünkben, tetteinkben.
  • Az Oroszlán jegy honol a Gyökér ponton. Alapvetően mi uraljuk földi cselekedeteinket, megnyilvánulásainkat. Kinek – kinek saját szíve szerint.
  • A napnyugati Leszálló ponton a Nyilas csillagkép látható. E jegy mutatja a rugalmas, becsületes, esetenként alkalmazkodó, lendületes helytállásunk képességét.
  • A Zeniten, az „Ég magasán” a Vízöntő csillagkép kapott helyet. E jegy a „szokványostól eltérő” fogalmat is hordozza. Ez utal a szabad akaratra s jelzi. a pozitív emberek igazságra és népszerűségre számíthatnak, az öntörvényű akarnokok és az életet habzsolók népszerűtlenséget teremtenek önmaguknak. Zuhanásuk, elkezdődik ebben az évben.
Az anyagiak területén az ezüstös Rák jegy van e képletben. Ki igyekszik, és tisztességes, meg lesznek javai.
A szerelmeseknek segít a következetes kiegyensúlyozott partner kapcsolat, erre utalnak a Szűz és Mérleg jegyek. E két csillagkép uralkodó bolygói a Merkúr és a Vénusz a bizalommal teli Nyilas jegyében, s a „Társkapcsolat” Házában járnak.
Tehát összességében most kifejezetten alap szellemi és lelki készségünkön, hozzáállásunkon, s viselkedésünkön múlik milyen eredményeket, sikereket érünk el. Azoknak az egyéneknek, akik a földi, anyagi kísértéseken felül tudnak emelkedni, meg lesz a jutalmuk.

Mindenkinek eredményes, pozitív döntéseket, és sikert kívánok!
Ha tetszett az írásom, kérlek tisztelj meg egy megosztással!
Köszönöm szépen.